Distanceledelse

Sådan får du succes som leder på distancen

Oplever du udfordringer med at lede på distancen? Gennem rådgivning, afklaring, interviews og virksomhedstilpassede udviklingsforløb får du og din organisation værktøjerne til at gøre ledelse på afstand både synlig og nærværende. Resultatet er højere produktivitet, større loyalitet og glade medarbejdere.

Ledelse på distancen er typisk sværere, fordi du ikke kan kommunikere ansigt til ansigt. Du og dine medarbejdere risikerer at misse vigtige detaljer og at misforstå hinanden, ligesom flere medarbejdere oplever den manglende kontakt til leder og deres kolleger som et problem, fordi den fysiske sociale interaktion mangler.

Vi tager afsæt i dine udfordringer

I Partner HR tager vi naturligvis afsæt i de udfordringer, du og din virksomhed oplever ved at medarbejderne arbejder hjemmefra eller på flere lokationer, hvad enten det er manglende effektivitet, mistillid, medarbejderflugt, mistrivsel, mangelfuld kommunikation eller det faktum, at det simpelthen bare er svært for dine medarbejdere at arbejde hjemmefra.

Vi ved, at det både kan være svært at lede og blive ledet på distancen. En forudsætning for at ledelsen på distancen lykkes er, at du sammen med dine medarbejdere skaber og udvikler en feedbackkultur båret af gensidig ærlighed og den gode, nærværende dialog.

Et typisk forløb indeholder

 1. Opstartsworkshop
  Vi sætter holdet og kursen for arbejdet
 2. Afklaring
  Interviews af medarbejdere og ledere afklarer udfordringerne
 3. Resultatet
  Bearbejdning af interviews og præsentation af resultatet for ledelsen
 4. Løsning
  Løsningsforslag der imødekommer de konkrete udfordringer
 5. 1:1 lederudvikling
  Få værktøjerne til at skabe succesfuld distanceledelse
 6. Workshops og konferencer
  Ledere og medarbejdere sætter sig sammen til en konstruktiv dialog
 7. Etablering af aftaler og principper
  Ledere og medarbejdere aftaler sammen, hvordan trivslen og effektiviteten styrkes
 8. Opfølgning og optimering
  Vi tager løbende pulsen på distanceledelsen og kommer med forslag til forbedringer
Distanceledelse

Bliv klogere på distanceledelse

Hvor, hvordan og hvorfor skal der bruges mere distance- og hjemmearbejde?

Få virksomhedsledere ændrer ved medarbejdernes fælles arbejdstider og deres arbejdssteder, selv om teknologien giver andre muligheder, f.eks. mobile arbejdspladser.

Det vil min bog om distanceledelse lave om på…

God ledelse af distance- og hjemmearbejdspladser øger medarbejdernes produktivitet og livskvalitet. God distanceledelse giver bedre bundlinje, rekruttering, miljø og samfundsøkonomi samt færre faste omkostninger og mindre fravær.

Læs mere om bogen og køb den som e-bog på Saxo.com

Projektledelse - Partner HR

Kom nemt i gang

For dig der har vigtige projekter, du ikke får gennemført.

Processen skaber fundament til god distanceledelse

Kommunikation, klare aftaler, gode relationer og klog kontrol er blandt de vigtigste redskaber til at sikre trivslen og effektiviteten, når dine medarbejdere arbejder på flere lokationer og fra deres hjemmearbejdsplads.

Men det er lettere sagt end gjort at lede på distancen. For at du lykkes, er det vigtigt, at der skabes et fælles fundament og forståelse mellem dig som leder og dine medarbejdere. Når medarbejderne er med til at udforme ”spillereglerne” og har samme forståelse af formålet med opgaven, giver det jer muligheden for at komme succesfuldt i mål.

Hvorfor samarbejde med Partner HR om distanceledelse?

I Partner HR ser vi de udfordringer, distanceledelsen giver fra såvel ledelsens som medarbejdernes perspektiv. Vi kommer med 1:1 lederudvikling og konkrete løsningsforslag til at styrke ledelsen på afstand.

Måske skal jobbet og arbejdet organiseres anderledes? Måske skal du som leder være dygtigere til at lave klare aftaler om arbejdsopgaver og den løbende rapportering? Måske skal du og dine medarbejdere sammen skabe et mere transparent og ærligt rum til en konstruktiv og ærlig dialog om opgaveløsningen?

8 gode grunde til at vælge Partner HR

 • Vi har arbejdet med distanceledelse i mere end 15 år
 • Medarbejderne føler sig trygge og klar til at præstere
 • Du får en samarbejdspartner der kan facilitere processen
 • Få værktøjerne til at lede på distancen
 • Medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde styrkes
 • God distanceledelse skaber større produktivitet
 • Fasthold dygtige medarbejdere og tiltræk ny arbejdskraft
 • Medarbejderne kender deres opgaver og forstår meningen med dem

Vil du vide mere om distanceledelse?

Ønsker du og din ledergruppe at få konkrete værktøjer, der styrker jeres ledelse af medarbejdere, der arbejder på andre lokationer eller på deres hjemmearbejdsplads?

I Partner HR har vi mange års praktisk og teoretisk erfaring med distanceledelse. Vi står klar til at hjælpe din virksomhed eller organisation med at forbedre kommunikationen, den gode relation og følelsen af nærvær.

Kontakt Helle Søndergaard på hs@partnerhr.dk eller +45 20 11 41 13.

Resultatet af god ledelse på distancen er højere produktivitet, større loyalitet og glade medarbejdere.

Helle Søndergaard, CEO i Partner HR
Har du brug for rådgivning?

 

Kontakt os

Partner HR
Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100 Vejle

hs@partnerhr.dk
+ 45 20 11 41 13

Åbningstider

Mandag: Kl. 8 – 16
Tirsdag: Kl. 8 – 16
Onsdag: Kl. 8 – 16
Torsdag: Kl. 8 – 16
Fredag: Kl. 8 – 15

Lørdag og søndag efter aftale.

Hvem er Partner HR?

I Partner HR udvikler vi mennesker, virksomheder og organisationer. Vi gør det gennem rådgivning om distanceledelse, som projektleder, gennem fundraising og som arbejdende bestyrelsesmedlem i mindre og mellemstore virksomheder.